Harmonogramy odbioru odpadów obowiązujące w 2018 roku

SEKTOR I

Obejmuje obszar: Osiedle Śródmieście, Osiedle Starosty Kosa, Osiedle Stare Miasto

  1. Nieruchomości zamieszkałe  (214,02 KB)
  2. Nieruchomości niezamieszkałe  (256,48 KB)

SEKTOR II

Obejmuje obszar: Osiedle Bursztynowe, Osiedle Łęczysk, Osiedle Pomian, Osiedle Sienkiewicza, Osiedle Leśne, Osiedle Łazek

  1. Nieruchomości zamieszkałe  (203,51 KB) 
  2. Nieruchomości niezamieszkałe  (255,45 KB)

SEKTOR III

Obejmuje obszar: Osiedle Stacja, Osiedle Centrum

  1. Nieruchomości zamieszkałe  (196,72 KB)
  2. Nieruchomości niezamieszkałe  (259,18 KB)

SEKTOR IV

Obejmuje obszar: Osiedle Dzieci Polskich, Osiedle Traugutta, Osiedle Witosa, Osiedle Wojciechowice, Osiedle Parkowe

  1. Nieruchomości zamieszkałe  (195,75 KB)
  2. Nieruchomości niezamieszkałe  (257,75 KB)