Harmonogramy odbioru odpadów

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 2023:

  1. Zabudowa Jednorodzinna  (251,3 KB)
  2. Zabudowa Wielorodzinna  (248,12 KB)

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE 2023:

  1. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą  (237,58 KB)