W trosce o... nasze środowisko

Wszystko co istotne Bądź na bieżąco

Najświeższe informacje Ostatnie aktualności

Witamy! O nas

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zostało powołane Uchwałą Nr 382/LIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 października 2017 r. Podstawowym celem spółki jest realizowanie zadań o charakterze użyteczności publicznej wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o odpadach. Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne odpowiada za gospodarkę odpadami komunalnymi w szczególności za odbiór odpadów od mieszkańców, utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.

Patrzymy w przyszłość Nasza misja

Główne zadania Spółki to:

  • odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, firm oraz instytucji znajdujących się na terenie miasta Ostrołęki.
  • utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Ostrołęki.

Masz pytania?Kontakt

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ul. Kołobrzeska 1
07-410 Ostrołęka

tel. 29 69 11 472