Zasady segregacji odpadów komunalnych


Wykaz lokalizacji pojemników na odpady niebezpieczne w Ostrołęce

 

Wrzucamy do nich:

- ciśnieniowe opakowania metalowe (dezodoranty, lakiery itp.),

- opakowania po farbach olejowych,

- opakowania po olejach przepracowanych,

- opakowania po środkach ochrony roślin,

- opakowania po farbach wodnych,

- żarówki energooszczędne,

- baterie i akumulatory przenośne,

- opakowania po rozpuszczalnikach.

Sektor I

1. Osiedle Starosty Kosa - 1 pojemnik KP-7 przy ul. 11 Listopada 11

2. Osiedle Stare Miasto - 1 pojemnik KP-7 na parkingu przy ul. Króla Jana Kazimierza (za budynkiem „OTBS”)

3. Osiedle Śródmieście - 1 pojemnik KP-7 skrzyżowanie ul. Goworowskiej z ul. Marii Konopnickiej

Sektor II

4. Osiedle Bursztynowe - 1 pojemnik KP-7 na parkingu przy ul. Platynowej

5. Osiedle Leśne - 1 pojemnik KP-7 przy ul. Topolowej (pętla Autobusowa)

6. Osiedle Łazek - 1 pojemnik KP-7 przy ul. Stacha Konwy (na parkingu przy karczmie „Ostoja”)

7. Osiedle Łęczysk - 1 pojemnik KP-7 skrzyżowanie ul. Króla Władysława Jagiełły i Onufrego Zagłoby

8. Osiedle Pomian - 1 pojemnik KP-7 skrzyżowanie ul. Goworowskiej z ul. Pomian

9. Osiedle Sienkiewicza - 1 pojemnik KP-7 przy ul. Janusza Korczaka (zatoka parkingowa)

Sektor III

10. Osiedle Centrum - 1 pojemnik KP-7 skrzyżowanie ul. Kwiatowej z ul. Żołnierzy Armii Krajowej

11. Osiedle Stacja - 1 pojemnik KP-7 przy ul. Stefana Żeromskiego (Plac Dworcowy PKP)

Sektor IV

12. Osiedle Dzieci Polskich - 1 pojemnik KP-7 przy ul. Dzieci Polskich (parking za sklepem „Biedronka”)

13. Osiedle Parkowe - 1 pojemnik KP-7 przy ul. Sportowej (obok Parku Miejskiego)

14. Osiedle Traugutta - 1 pojemnik KP-7 przy ul. Płk. Edwarda Filochowskiego „Sana” (zatoka parkingowa)

15. Osiedle Witosa - 1 pojemnik KP-7 skrzyżowanie ul. Ławskiej z ul. Konwaliową

16. Osiedle Wojciechowice - 1 pojemnik KP-7 przy ul. Braterstwa Broni (za Inter Hotelem)