Kontakt

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Aleja Wojska Polskiego 7A
07-410 Ostrołęka

tel. 29 69 11 472

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Jedynym udziałowcem Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. jest MIASTO OSTROŁĘKA 

RADA NADZORCZA

Przewodniczący – Krzysztof Andrzej Strzyżewski
Członek – Małgorzata Domurad
Członek – Michał Chomentowski

ZARZĄD

Prezes Zarządu – Jarosław Napiórkowski