Kontakt

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ul. Kołobrzeska 1
07-410 Ostrołęka

tel. 29 69 11 472

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Jedynym udziałowcem Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. jest MIASTO OSTROŁĘKA 

RADA NADZORCZA

Przewodniczący – Michał Chomentowski
Wiceprzewodniczący – Paweł Smoliński
Członek – Przemysław Adam Zaleski

ZARZĄD

Prezes Zarządu – Jarosław Napiórkowski
Członek Zarządu – Artur Mierzejewski